Felkészülés a digitális adatszolgáltatást érintő változásokra

Microsoft Dynamics AX kiegészítő funkciók bemutatása

1. Szállító számla beolvasás (Online számla kiegészítés)

Az Online számla felületen lehetőség van a vállalat adószámára kiállított számlák adatainak XML formátumban történő exportálására. Annak érdekében, hogy ezen adatok felhasználhatóak legyenek, kialakításra került egy olyan kapcsolódó funkció, amely képes az exportált számla adatok feldolgozására, valamint azok alapján egy Számlaregiszter vagy Számlanapló típusú napló és a hozzátartozó sorok létrehozására rendszerben. Mivel az XML állományban rendelkezésre áll az áfa összegére vonatkozó információ is, a felhasználónak lehetősége van a beolvasást követően az áfakulcs egyszerű rögzítésére, ezt felhasználva pedig a funkció már a számla áfa tartalmának megfelelően hozza létre a Számlanapló sorait.

A funkció segítségével nem szükséges az online felületen történő exportálás, az adatok közvetlenül az AX rendszeren belül is lekérdezhetők, importálhatók.

A számla beolvasó funkció az Online számla XML típuson kívül az alábbi formátumú számla adatok feldolgozására is képes:


  • Apen2005

  • Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (2016 óta érvényben lévő)


Egyedi igény esetén más formátumú CSV, XML, PDF melléklet stb. fájlok feldolgozásával is bővíthető a funkció.


2. Online számla statisztika (Online számla kiegészítés)

A funkció minden napra képes elkészíteni az Online számla adatszolgáltatásra vonatkozó statisztikát, ami áttekinthető módon szolgáltat információt a beküldött számlák feldolgozásának állapotáról.

Lehetőség van arra, hogy az adatok továbbításra kerüljenek a Qualysoft megfelelő rendszerébe, ahol folyamatosan monitorozzuk azokat és hibás feldolgozás esetén segítünk a probléma elhárításában.


3. Vevő/szállító létrehozása (Online számla kiegészítés)

Az Online számla funkcionalitás része egy alapszintű adószám ellenőrzés. Ez olyan alap adatokat kérdez le (vállalat neve, adószámának érvényessége és cím adata), amely alapján szükség esetén egy kattintással létrehozható az új Vevő és/vagy Szállító rekord a rendszerben.

4. Opten (céginformációs rendszer) interfész

A funkció segítségével az új partner rögzítésénél adatrögzítéshez, vagy a már korábban rögzített partner esetén ellenőrzéshez használható a Partnernyilvántartó modul funkciója, melynek segítségével a partner néhány alapadata az OPTEN adatbázisból SOAP XML protokollon keresztül letölthető.

A felhasználó partnereinek meghatározott adatait, cégállapotát bizonyos időközönként (akár éjszakánként) az AX rendszer lekérdezi az OPTEN adatbázisból, és összeveti a korábban lekért adatokkal. Amennyiben történt valamilyen változás valamely partner adataiban, arról az AX rendszer tájékoztatja a felhasználót. Ez történhet akár reggelente a programba való belépéskor, vagy emailben az adott partner megnevezésével és a változott adat megjelölésével.

Az adatfrissítés, és a rendeléseken, számlákon történő ellenőrzések csak azon partnerek esetén futnak le, ahol a céginformációs rekord is létrehozásra került az első ellenőrzés alkalmával, és a Fél részt vesz az OPTEN rendszer ellenőrzésben.

Lehetőség van továbbá OPTEN-en keresztül elérhető bármely bővített adat felhasználására. Pl. bankszámla számok, telephely adatok, kapcsolati háló lekérdezése, mérleg adatok felhasználása értékeléshez.


5. Áfabevallás - A65

A tevékenységhez kapcsolódó áfa bevallást meghatározott (havi/negyedéves/éves) gyakorisággal kell elvégezni és a NAV részére az erre szolgáló A65 nyomtatványt kitölteni.

További kötelező jellegű szabályozás, hogy az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja (a jelenlegi információk alapján 2020. július 1.-től az összeghatár eltörlésre kerül), arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles.

Az A65 nyomtatvány kitöltéséhez nyújt segítséget a komplex funkcionalitás, amelynek segítségével egyszerűen előállítható a megfelelő formátumú riport, továbbá a szükséges struktúrájú XML fájl, amit a felhasználó beolvashat az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) programba. A funkcióval az A65 nyomtatvány A, M, M02, M02K, 07 és 08 lapjainak kitöltése lehetséges.


6. Áfabevallás - A60

A közösségen belüli értékesítésekről és beszerzésekről az ún. Közösségi összesítő nyilatkozat formájában kell adatot szolgáltatni a NAV számára az erre szolgáló A60 nyomtatvány formájában.

Az erre szolgáló A60 nyomtatvány kitöltésében nyújt segítséget a funkcionalitás, amelynek segítségével egyszerűen előállítható a megfelelő formátumú riport, továbbá a szükséges struktúrájú XML fájl, amit a felhasználó beolvashat az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) programba.


7. EU adószám ellenőrzése

A közösségi adószámok érvényességét az adóhatóság előtt igazolható módon az Európai Bizottság internetes honlapján (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) van lehetőségünk ellenőrizni.

Ebben az esetben a megerősítés eredményeként egy egyedi hivatkozási számot kapunk, mely alapján az adóhatóság a lekérdezést – érvényes közösségi adószám megerősítése esetén – azonosítani tudja. Az adóhatóság előtt történő igazolás céljából ezért feltétlenül fontos, hogy az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményét megőrizzük.

A Qualysoft által készített funkció lehetőséget nyújt a közösségi adószámok automatikus ellenőrzésére a vevői számla, projekt számla, szállítói számla feladása előtt, illetve bármely partnerre vonatkozóan manuálisan lefuttatva.


8. EKÁER

A kapcsolódó NGM rendelet alapján fennáll az EKÁER-kötelezettség az útdíjköteles és a 3,5 tonnánál nagyobb tényleges össztömegű gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, valamint belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés esetében.

Az említett ügyletek kapcsán a vállalatnak adatot kell szolgáltatnia a hatóság részére, a kiadott specifikációnak megfelelő XML fájl formájában. A feldolgozás automatizálásának szintjei alapján két fajta megoldás választható:


  • Az XML fájl automatikus előállítása, majd manuális betöltése az EKÁER felületre, a válasz manuális letöltése és visszaolvasása az AX rendszerbe.

  • Automatikus kommunikáció az AX és az EKÁER rendszer között, mind az XML, mind a válasz feldolgozását illetően.


9. Bank interfész

A bankot érintő tranzakciók tekintetében lehetőség van az AX rendszer és a banki rendszerek összekapcsolására oly módon, hogy a meghatározott struktúrában előállított fájlok segítségével a felhasználók időt takarítsanak meg a banki tételek rögzítését illetően.

Az interfésznek két típusa van, az adatáramlás irányának megfelelően:


  • Kimenő utalások – Az ún. Szállító kifizetési naplóban összeállított utalási csomag alapján előállítható egy olyan fájl, amit az AX-ből való exportálást követően a felhasználó be tud olvasni a banki rendszerbe, ezáltal abban az utalási tételek automatikusan létrejönnek és már csak jóvá kell hagyni azokat.

  • Bankkivonat feldolgozása – Jellemzően egy adott munkanapon már elérhető az előző munkanapon teljesült jóváírások és terhelések kivonata, amely exportálható a banki rendszerből. Kialakítható az e-fájlok feldolgozására képes funkció, amely a kivonat tételeit egy Főkönyvi naplóba emeli.


Igény esetén a második pont egy további funkcióval egészíthető ki, amely az előre definiált algoritmus mentén elvégzi a számlák és hozzájuk tartozó kiegyenlítések automatikus összepontozását is.


Amennyiben a fentebb felsorolt pontokra való részletesebb tájékoztatásra van szüksége, abban az esetben forduljon hozzánk bizalommal, hogy a felmerülő kérdésekről és a beüzemelés részleteiről teljes körű tájékoztatást tudjunk adni Ön és cége számára.


SZERETNÉK TÖBBET TUDNI AZ ELÉRHETŐ FUNKCIÓKKAL KAPCSOLATBAN