e-Taxation

A Qualysoft testreszabott IT-rendszereket vezet be hatékony és biztonságos e-Taxation-megoldásokhoz. A hatóságok a pénzügyi információkat egyszerű módon és gyorsan rendelkezésre bocsájthatják, az adófizetőkkel kommunikálhatják és interaktívan lehívhatják.

Az e-taxation megoldások lehetővé teszik a pénzügyi adminisztráció folyamatainak modern IT-rendszereken belüli lebonyolítását. A Qualysoft szakemberei olyan megoldásokat vezetnek be, amelyeknek köszönhetően az adófizető bejelentkezése, adóbevallásának beadása és számlájának vezetése az automatikus adókiszámítással együtt elektronikusan történik. Ezen felül a rendszerben megvalósítható a dokumentumkezelés, a kockázat kiértékelése, az adóbeszedés és minden statisztikai kiértékelés.

A tranzakciók online-portálokon keresztül, biztonságosan és papír nélkül kerülnek lebonyolításra. Ennek eredményeképpen csökkennek a költségek és rövidebbek az ügyintézési határidők, ami jelentősen tehermentesíti a vállalatokat, polgárokat és közigazgatást.

Az adótranzakciók hatékony lebonyolítása

A Qualysoft testreszabott IT-rendszereket vezet be, amelyekkel a pénzügyi információkat egyszerű módon és gyorsan bocsáthatók rendelkezésre és interaktívan is lehívhatók. Az adófizetők egy külön erre a célra kialakított portálon keresztül benyújthatják kérvényeiket, lehívhatják a határozatokat és betekintést nyerhetnek a számlájukba. A közigazgatási hatóságok a manuális tevékenységek kiiktatásaval növelik a hatékonyságukat és szolgáltatásaikat ügyfélbarát módon végezhetik. Szakembereink külső rendszerekhez való átmenet nélküli csatlakozást is megvalósítanak pl. a központi lakcímbejelentéshez, a cégjegyzékhez vagy a vámhivatalhoz.

Az e-Taxation mindenki számára előnyt jelent:
  • hatékony kockázatkezelés és csalásmegelőzés
  • az eljárás idejének rövidülése az adóbevallás és határozat között
  • az erőforrások hatékony bevetése
  • jelentős költségmegtakarítás az adminisztráció területén
  • a hatóságokkal szemben bizalom növelése az átlátható dokumentációnak köszönhetően

e-Taxation projektek megvalósítása

A Qualysoft felügyeli az e-Taxation projektek egész folyamatát és az IT-megoldásokat pontosan az adott törvényes keretfeltételekhez igazítja. Erre szakosodott partnereinkkel a közigazgatás minden igényét kielégítjük:

  • testreszabott megoldás
  • a meglévő folyamatok kiértékelése és igazítása
  • reformjavaslatok megvalósítása a törvényhozásban
  • az IT-rendszer bevezetése és a meglévő rendszerek csatlakoztatása az adatcseréhez
  • a felhasználók oktatása

Know-how Ausztriából

A wedoIT-solutionnal és INFINICA-val a Qualysoft Albániában egy igényes adóigazgatási projektet valósított meg: a pénzügyi hatóság 1990-es évekből származó közigazgatási rendszerét 18 hónapon belül lecseréltük és a technikai követelmények legújabb szintjére hoztuk. A wedoIT-solution által kifejlesztett C@TS (Customs ans Taxation System) megoldás egy közigazgatási rendszerből és az adófizetők webportáljából áll, akik első ízben nyerhetnek betekintést az adóbevallásukba, fizetési adataikba és a pénzügyi tranzakcióikba.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is részt vett a projektben és szaktudást illetve folyamatokra vonatkozó ismereteket bocsájtott rendelkezésre a statisztikai kiértékelésekre, a kockázat megítélésre és adatcserére vonatkozóan. Az albán törvényhozás mellett a Nemzetközi Valutaalap, illetve az Európai Bizottság követelményeit is fiegyelembe vettük.

Az e-Taxation projekt nemzetközi szinten úttörő projektnek számít és a neves Constantinus Award 2015 "Nemzetközi projektek" különdíjára került nevezésre az "Információs technológia" kategóriában.

INFINICA

wedoIT